Wat zijn poepproblemen? 2018-04-28T17:59:45+00:00

Poepproblemen

Poepproblemen zijn shit!
Welke poepproblemen zijn er?
Poepproblemen waarbij er geen sprake is van een medische oorzaak
Luierpoepen
Obstipatie
Ontlastingverlies
Luierpoepen

Kinderen

Luierpoepen is aangeleerd gedrag en de eerste paar jaar van hun leven, weten kinderen niet beter dan dat poepen en plassen in de luier hoort. Hoe langer de luier aangeboden wordt, hoe lastiger het wordt om dit aangeleerde gedrag af te leren.
Ouders zijn en hebben het vaak druk en veel kinderen gaan naar de kinderopvang/peuterschool, waar het mogelijk is om het kind tot vier jaar aan te melden met luier. Tijd voor een gedegen zindelijkheidstraining blijft vaak (begrijpelijk) achterwege. Het gemak van papieren luiers in alle soorten, maten en prijzen ligt voor handen. Als er getracht wordt de luier weg te halen, is er een grote kans dat het kind na jarenlang luierpoepen in protest gaat en wc poepen weigert.

Het kan lijken of het kind gemakzuchtig of bang is en dan kiezen ouders ervoor om de luier te blijven aanbieden; zolang het kind maar poept is dan de achterliggende gedachte. Kinderen die in de luier willen blijven poepen vinden poepen niet leuk. Ze doen het wel omdat het moet, maar hebben geen goede poephouding. Deze poephouding en de luier zelf bemoeilijken goed uitpoepen.

Luierpoepen is een gedragsprobleem en een voorland voor obstipatie.

Hulp nodig?
Luierpoepen

Kinderen

Luierpoepen is aangeleerd gedrag en de eerste paar jaar van hun leven, weten kinderen niet beter dan dat poepen en plassen in de luier hoort. Hoe langer de luier aangeboden wordt, hoe lastiger het wordt om dit aangeleerde gedrag af te leren.
Ouders zijn en hebben het vaak druk en veel kinderen gaan naar de kinderopvang/peuterschool, waar het mogelijk is om het kind tot vier jaar aan te melden met luier. Tijd voor een gedegen zindelijkheidstraining blijft vaak (begrijpelijk) achterwege. Het gemak van papieren luiers in alle soorten, maten en prijzen ligt voor handen. Als er getracht wordt de luier weg te halen, is er een grote kans dat het kind na jarenlang luierpoepen in protest gaat en wc poepen weigert.

Het kan lijken of het kind gemakzuchtig of bang is en dan kiezen ouders ervoor om de luier te blijven aanbieden; zolang het kind maar poept is dan de achterliggende gedachte. Kinderen die in de luier willen blijven poepen vinden poepen niet leuk. Ze doen het wel omdat het moet, maar hebben geen goede poephouding. Deze poephouding en de luier zelf bemoeilijken goed uitpoepen.

Luierpoepen is een gedragsprobleem en een voorland voor obstipatie.

Hulp nodig?

Voor ouders

Voor kinderen

Online training >

Skype consult >

Het SuperPoeperBoek >

App SuperPoeper >

Voor ouders

Online training >

Skype consult >

Voor kinderen

Het SuperPoeperBoek >

App SuperPoeper >

Obstipatie

Kinderen en volwassenen

Bij obstipatie rekt het laatste deel van de dikke darm (de bewaarplaats voor ontlasting) uit door ophoping van poep. Hoe langer de poep in de darm blijft, hoe meer vocht hieraan onttrokken wordt en hoe harder, droger en groter de ontlasting wordt.
Poepen wordt lastiger en pijnlijker. Wanneer er geen sprake is van een medische oorzaak voor ontstane obstipatie, is de meest voorkomende oorzaak al dan niet bewust ophoudgedrag. Dit geldt voor kinderen en volwassenen. Kinderen die in de luierpoepen hebben vaak ongemerkt last van obstipatie, omdat ze niet goed (kunnen/durven/willen) uitpoepen. Signalen van obstipatie zijn pijn bij poepen, angst en niet willen, kunnen of durven poepen, harde poep, keutels, wisselende poep qua samenstelling en grootte, buikpijn, anusscheurtjes, aambeien en zelfs plasproblemen (urineverlies, bedplassen, niet meer goed kunnen uitplassen).

Oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals leefstijl, doorgemaakte trauma’s, karakter, gedrag, prikkelgevoelig, gezinssituatie, heftige veranderingen, dood/ziekte, omgevingsfactoren zoals hygiëne en privacy op school, opvang en/of werk, sociale druk en/of sociale interactie.

Grootste boosdoener bij obstipatie is ophoud/uitstelgedrag.

Hulp nodig?
Obstipatie

Kinderen en volwassenen

Bij obstipatie rekt het laatste deel van de dikke darm (de bewaarplaats voor ontlasting) uit door ophoping van poep. Hoe langer de poep in de darm blijft, hoe meer vocht hieraan onttrokken wordt en hoe harder, droger en groter de ontlasting wordt.
Poepen wordt lastiger en pijnlijker. Wanneer er geen sprake is van een medische oorzaak voor ontstane obstipatie, is de meest voorkomende oorzaak al dan niet bewust ophoudgedrag. Dit geldt voor kinderen en volwassenen. Kinderen die in de luierpoepen hebben vaak ongemerkt last van obstipatie, omdat ze niet goed (kunnen/durven/willen) uitpoepen. Signalen van obstipatie zijn pijn bij poepen, angst en niet willen, kunnen of durven poepen, harde poep, keutels, wisselende poep qua samenstelling en grootte, buikpijn, anusscheurtjes, aambeien en zelfs plasproblemen (urineverlies, bedplassen, niet meer goed kunnen uitplassen).

Oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals leefstijl, doorgemaakte trauma’s, karakter, gedrag, prikkelgevoelig, gezinssituatie, heftige veranderingen, dood/ziekte, omgevingsfactoren zoals hygiëne en privacy op school, opvang en/of werk, sociale druk en/of sociale interactie.

Grootste boosdoener bij obstipatie is ophoud/uitstelgedrag.

Hulp nodig?

Voor ouders

Voor volwassenen

Online training >

Skype consult >

Werkboek >

Consult >

Voor ouders

Online training >

Skype consult >

Voor volwassenen

Werkboek >

Consult >

Ontlastingverlies

Kinderen en volwassenen

Wanneer de bewaarplaats van de ontlasting (het rectum/endeldarm) overvol raakt met poep – dus obstipatie – kan dit op den duur fysieke gevolgen hebben.
De aandrangsignalen kunnen minder goed en tijdig worden doorgegeven en gevoeld, waardoor gemakkelijk en helemaal leegpoepen een probleem kan worden. Met als gevolg dat poep tegenhouden lastiger wordt en er zelfs ongewenst ontlastingverlies kan plaatsvinden, zonder dat dit nog gemerkt wordt.


Ontlastingverlies heeft bijna altijd te maken met obstipatie en niet met gedrag.


In zeldzame gevallen kan er ontlastingverlies plaatsvinden zonder dat er sprake is van obstipatie. Dit zie je vooral bij kinderen die zeer prikkelgevoelig zijn en waarbij de informatieverwerking problematisch verloopt.


Tijdig naar aandrang luisteren is dan het grootste (gedrags)probleem.

Hulp nodig?
Ontlastingverlies

Kinderen en volwassenen

Wanneer de bewaarplaats van de ontlasting (het rectum/endeldarm) overvol raakt met poep – dus obstipatie – kan dit op den duur fysieke gevolgen hebben.
De aandrangsignalen kunnen minder goed en tijdig worden doorgegeven en gevoeld, waardoor gemakkelijk en helemaal leegpoepen een probleem kan worden. Met als gevolg dat poep tegenhouden lastiger wordt en er zelfs ongewenst ontlastingverlies kan plaatsvinden, zonder dat dit nog gemerkt wordt.


Ontlastingverlies heeft bijna altijd te maken met obstipatie en niet met gedrag.


In zeldzame gevallen kan er ontlastingverlies plaatsvinden zonder dat er sprake is van obstipatie. Dit zie je vooral bij kinderen die zeer prikkelgevoelig zijn en waarbij de informatieverwerking problematisch verloopt.


Tijdig naar aandrang luisteren is dan het grootste (gedrags)probleem.

Hulp nodig?

Voor ouders

Voor volwassenen

Online training >

Skype consult >

Werkboek >

Consult >

Voor ouders

Online training >

Skype consult >

Voor volwassenen

Werkboek >

Consult >

Meer weten over Methode SuperPoeper?

Stap voor stap uitgelegd >