Wil of kan jouw kind niet poepen, houdt het op en weigert het de wc?

Wil jouw kind niet poepen, houdt het op en weigert het de wc?

Verstopping & vieze broeken

Luierpoepen

Het grootste poepprobleem bij kinderen is verstopping zonder dat er een medische oorzaak is. De grootste boosdoener is het negeren en wegduwen van aandrang en dus het ophouden van de poep. Dat kan vervelende gevolgen hebben.

Het lastige is dat verstopping niet altijd even goed herkend kan worden. Wanneer een kind buikpijn heeft, harde poep of pijn bij poepen, weet je als ouder dat het om obstipatie gaat. Maar als je kind dagelijks poept en weinig klachten heeft, is het moeilijk om te ontdekken dat andere problemen, zoals vieze broeken, plasongelukjes of bedplassen, te maken hebben met (verborgen) verstopping.

Verstopping is snel te verhelpen met laxeermiddelen. Fabels dat laxeren verslavend zou zijn en luie darmen geeft, weerhoudt veel ouders om deze voor langere tijd te gebruiken, terwijl dit wel nodig is om de darmfunctie te laten herstellen. Laxeren helpt, maar er is meer voor nodig om de poepproblemen definitief op te lossen.

Een ander groot poepprobleem is lang luierpoepen. Het kind wil absoluut niet op de wc en alleen maar in de luier poepen. Wat je als ouder ook probeert; smeken, dreigen, belonen, straffen. En als de luier weggaat, gaat het kind poep ophouden met als gevolg verstopping, dus blijven ouders de luier aanbieden.

Begrijpelijk, alleen…de meeste luierpoepers hebben al last van obstipatie terwijl ze dagelijks in de luier poepen. Hoe dat komt? Een luierpoeper houdt niet echt van poepen, heeft ook geen goede poephouding (vaak verstoppen en staand poepen) en de luier zelf belemmert de poep om er helemaal uit te kunnen komen.

Luierpoepen wordt vaak verward met niet-zindelijk (kunnen) zijn. Dat is een misverstand. Het kind is wel zindelijk in de hoedanigheid van rijping van het lichaam (vindt meestal plaats rond de 18 maanden). Luierpoepen is dan ook een gedragsprobleem dat ouders kunnen oplossen met de juiste informatie en tools.

“Ouders zijn de ware én beste kenners van hun kind!

Maar kinderen zijn ook dé beste kenners van hun ouders…”

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Annemarie

Ik dacht dat mijn zoon met opzet in z’n broek poepte.
In de online oudertraining ontdekte ik dat
verstopping die niet herkend of behandeld wordt,
er voor kan zorgen dat het kind niet goed
meer aandrang voelt en de poep kan tegenhouden.
Dát was dus de hele tijd aan de hand.
Na het starten van laxeren en begrijpen
wat er precies bij hem speelde,
waren de vieze broeken snel verleden tijd.

Vaak wordt gedacht dat ophouden van poep of vieze broeken een machtsstrijd is of een roep om aandacht. Dat het kind dit bewust en met opzet doet. Een kind wil niet uit zichzelf en expres in de shit zitten; letterlijk of figuurlijk. Methode SuperPoeper biedt ouders de nodige informatie, uitleg en natuurlijk een plan van aanpak met stappenplan om van hun kind een superpoeper te maken

Methode SuperPoeper heeft aandacht voor het fysieke stuk; laxeren, maar tegelijkertijd ook voor het overige stuk: de redenen die het kind (onbewust of bewust) heeft voor het ontstaan of continueren van een poepprobleem of problematisch poep/wc-gedrag.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
John

Onze dochter bleef maar rondjes rennen als ze moest poepen,
zelfs als we haar een luier omdeden, afschuwelijk
om te zien! Die paniek en angst in haar ogen.
We vonden het eng om de luier af te doen, bang
dat ze zou gaan ophouden met alle gevolgen van dien.
Onze angsten waren ongegrond; het hele proces
van luierpoeper naar superpoeper duurde twee
dagen. De online oudertraining was voor ons
de redder in de nood, dank!

Heb je wel eens gedacht aan deze oorzaken?

  • te weinig drinken, onvoldoende vezelrijke voeding, weinig beweging, onrustig slaappatroon

  • stress-situaties thuis of op school

  • (prikkel)gevoelig karakter bij je kind

  • onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen

  • aangeleerd gedrag dat je kind eigen is geworden

Heb je wel eens gedacht aan deze oorzaken?

  • te weinig drinken, onvoldoende vezelrijke voeding, weinig beweging, onrustig slaappatroon

  • stress-situaties thuis of op school

  • (prikkel)gevoelig karakter bij je kind

  • onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen

  • aangeleerd gedrag dat je kind eigen is geworden

JA, IK WIL DE ONLINE OUDERTRAINING DOEN!

Focus op het kind?

Veel ouders hebben al diverse trajecten belopen – soms jarenlang – en raken keer op keer teleurgesteld. Soms lijkt de behandeling aan te slaan, maar dan komt er toch weer een terugval. In de meeste gevallen komt dit door de onderliggende oorzaken van het poepprobleem niet herkend zijn en niet de nodige aandacht hebben gekregen. De aandacht ligt vooral op de gedragsverandering van het kind, waarbij ouders een laxeerplan en wat instructies meekrijgen. Dat is onvoldoende om een poepprobleem permanent op te lossen.

Mijn kind luistert niet, weigert om naar de
wc te gaan. Wat moet ik doen?

Als je kind weigert om naar de wc te gaan of je bemerkt dat je kind poep (aandrang) ophoudt, dan is het handig om actie te ondernemen. Heb je al van alles uit de kast gehaald? Beloning- of straf- of stickersystemen, boos worden, smeken, lief vragen, niets helpt? Dan heeft je kind vast een gevoelig en tegelijkertijd vasthoudend karakter en is daarbij ook slim. Want op één of andere manier lukt het hem/haar om te kunnen blijven weigeren. Je kind heeft daar goeie redenen voor en jij als ouder hebt dan ook een vast plan van aanpak nodig, waarbij je kind niet meer of erger poep gaat ophouden, maar gaat luisteren. De online oudertraining gaat je helpen met een stappenplan, zodat je kind niet anders kan dan gaan luisteren en meewerken.

Aandacht voor ouders!

SuperPoeper werkt anders. De aandacht richt zich op de ouders; zij kennen hun kind het beste en zijn prima in staat om zelf het poepprobleem op te lossen, mits zij de juiste tools hebben. Die tools bestaan uit kennis over poepen en de verschillende poepproblemen en laxeermiddelen. Informatie en uitleg over mogelijke oorzaken die hun kind betreffen, zoals het karakter en gedrag, de thuissituatie, zoals de opvoeding en de (na)schoolsituatie, zoals duidelijke afspraken. De online training biedt een helder plan van aanpak mét stappenplan.

Krijgt mijn kind luie
darmen van laxeren? 

Laxeermiddelen die alleen werken op de ontlasting – zoals het bestanddeel macrogol doet –  werken niet verslavend en mogen voor langere tijd worden gebruikt. Deze laxeermiddelen maken de ontlasting zachter (doordat er vocht wordt vastgehouden) en laten de poep toenemen in volume. Dat is nodig, zodat het uitgerekte laatste deel van de dikke darm weer goed aandrang kan doorgeven. Hierdoor kan er gemakkelijker worden uitgepoept en komt er weer beweging in de darmen. Obstipatie en het niet behandelen hiervan zorgen juist voor stilstand in de darmen.

Heb je meer vragen?

“De online oudertraining informeert helder, legt duidelijk uit en zegt stap voor stap wat je moet doen”

Hoe werkt het en wat krijg je?

Onbeperkte
toegang

Videotutorial +
digitaal werkboek

Het omkeerbare j/m
SuperPoeperBoek

Gratis downloads +
snel resultaat

Hoe lang duurt de online training en wat kost het?

De meeste ouders geven aan dat zij zo’n 1,5 uur bezig zijn met de online training en dan
aan de slag kunnen met het plan van aanpak. Resultaten zijn meestal binnen 1-2 weken te zien.
Het resultaat valt of staat met de inzet, het geduld en de motivatie van de ouders.
Wil je wel het poepprobleem van je kind oplossen, maar zit je in een drukke of hectische periode?
Sta je onder spanning en heb je veel aan je hoofd? Dan is het verstandiger om de training en
het plan van aanpak te doen op een moment dat het jou uitkomt. De training is gericht op de ouder,
dus de ouder moet er zin in, tijd en geduld voor hebben.

De kosten van de training zijn € 99,95 incl. BTW.  Je kunt de video en het digitale werkboek downloaden.
In het menu bij  ‘voor kinderen’ vind je alle gratis downloads (zoals wc-oefeningen en
het SuperPoeperdiploma). Het SuperPoeperBoek wordt aan je verzonden
Onderaan deze pagina vind je het stappenplan voor school.

Mocht je na de training merken dat je toch meer support nodig hebt,
dan kun je aanvullend een poepprofessional bij jou in de buurt contacteren voor overleg of ondersteuning.
Dit is niet inbegrepen bij de online oudertraining.

WIL JIJ NU BEGINNEN MET DE ONLINE OUDERTRAINING? DAT KAN!

Direct na betaling ontvang je je inloggegevens in je mailbox en kun je meteen van start op het online portaal.