“Onze dochter ging op school niet naar de wc, dus dagelijks vieze broeken. Na de online oudertraining gestart met laxeren en op school gesprek gehad. Weg poepprobleem en allerfijnst… we hebben een vrolijk meisje in huis!”

Monica (ouder)

Wat is een normaal poeppatroon bij een kind? Hoe vaak moet mijn kind gaan?

Hoe vaak een kind poept is per kind verschillend en heeft o.a. te maken met de leefwijze en stress. Baby’s kunnen heel verschillend poepen; dat heeft meestal te maken met de borst- of flesvoeding. Bij borstvoeding kan het poepen variëren van zo’n 8 keer per dag tot 1 keer in de 10 dagen. Bij flesvoeding is er vaak een regelmatiger poeppatroon. Voorop staat of de baby last heeft bij het poepen, als dat zo is, dan actie. Eenmaal peuter, kleuter, verandert en vermindert de frequentie van poepen. Normaal wordt beschouwd van 3 keer in de week tot 3 keer op een dag poepen. Ook hierbij geldt; geen klachten, geen harde poep, geen ontlastingverlies (vieze broeken), buikpijn, dan geen zorgen.

Heeft mijn kind een poepprobleem?

Een poepprobleem gaat meestal gepaard met klachten zoals buikpijn, opgezette buik, pijn bij poepen, moeilijk kunnen poepen, ongewild ontlastingverlies (vieze broeken of ook wel gezien als broekpoepen), verandering van plasgedrag, ontlasting die wisselt van grootte en samenstelling, variërend van hard tot zacht en/of van keutels tot olifantendrollen. Grootste poepprobleem is verstopping (obstipatie) met als veroorzaker ophoud/uitstelgedrag. Maar zelfs als een kind dagelijks poept, kan er ook sprake zijn van een poepprobleem. Waar het om gaat is of het kind in staat is goed leeg te poepen. Als er dagelijks wat achterblijft, ontstaat na een tijd ook een ophoping in de buik.

Hoe kan het dat mijn kind een poepprobleem heeft?

Er is (gelukkig) zelden sprake van een medische of lichamelijke oorzaak voor een poepprobleem, zoals de Ziekte van Hirschsprung, taaislijmziekte, glutenintolerantie of aangeboren afwijkingen bij anus of darm. Bij 95% van de kinderen wordt er geen lichamelijke oorzaak voor verstopping (grootste poepprobleem) gevonden. Ophoudgedrag is de allergrootste boosdoener! Bij baby’s kan de overgang van borstvoeding naar flesvoeding en vaste voeding(geeft vastere ontlasting) zorgen voor (onbewust) ophoudgedrag. Bij wat oudere kinderen kan pijn bij poepen of moeite met stoppen met activiteiten (spel en sport en schoolzaken) een reden zijn voor ophoudgedrag. Maar ook de leefwijze (vezelarme voeding, te weinig vocht en beweging) kan een rol spelen, net als stress binnen of rondom gezin/familiesituaties.

Wat kan ik zelf doen om het poepen te verbeteren?

Als je kind kortdurend of zo nu en dan bij uitzondering last heeft van klachten bij het poepen, is het verstandig om de voeding en de vochtinname van je kind te checken. Voldoende vezels (dagelijks groenten en fruit en volkoren producten) en tussen de 1-1,5 liter vocht (bij een gewicht van 10 kg en meer). Ook beweging stimuleert de darmen en dus de (voort)beweging van de ontlasting. Onderzoek ook eens hoe je kind op stress reageert. Merk je dat je kind vaker gespannen is en dan last krijgt, maak dit dan bespreekbaar met je kind. Plan wat structuur rondom de wc gang in en zet een voetenverhoger in zodat de knieën hoger zijn dan de heupen. Ook kun je tijdelijk laxeermiddelen geven, deze zijn vrij verkrijgbaar, voorkeur heeft macrogol als hoofdbestanddeel. Let op dat dit niet symptoombestrijding wordt; ga op zoek naar oorzaken als de poepproblemen aanhouden.

Is laxeren altijd nodig?

Bij verstopping en vieze broeken door obstipatie is laxeren altijd nodig. Alleen zo kan de buik leegraken en leeg blijven. Wanneer je kind last ervaart van ongewild ontlastingverlies (vieze broeken) en er geen obstipatie speelt, dan mag er niet worden gelaxeerd. Naast het laxeren is het belangrijk om te onderzoeken met welke redenen de obstipatie is ontstaan. Ophoudgedrag, de grootste boosdoener, doet een kind bewust of onbewust en heeft daar goede redenen voor.

Krijgt mijn kind luie darmen van laxeren?

Laxeermiddelen die alleen werken op de ontlasting – zoals het bestanddeel macrogol doet – werken niet verslavend en mogen voor langere tijd worden gebruikt. Deze laxeermiddelen maken de ontlasting zachter (doordat er vocht wordt vastgehouden) en laten de poep toenemen in volume. Dat is nodig, zodat het uitgerekte laatste deel van de dikke darm weer goed aandrang kan doorgeven. Hierdoor kan er gemakkelijker worden uitgepoept en komt er weer beweging in de darmen. Obstipatie en het niet behandelen hiervan zorgen juist voor stilstand in de darmen.

Hoe lang moet je laxeren en wanneer en hoe moet je stoppen?

In de meeste gevallen wordt aangeraden om tussen de 3-6 maanden voldoende te laxeren zodat de darmfunctie kan herstellen; het aandranggevoel weer terugkomt en er weer een vaste poeproutine is. Pas dan kun je langzaam gaan afbouwen. Dat doe je door de dosering in kleine stapjes te gaan minderen, zodat – wanneer poepen toch weer wat lastiger wordt – je terug kan gaan naar de dosering waarbij poepen goed en gemakkelijk ging. In voorkomende gevallen kan je kind maanden en zelfs jaren een laxeermiddel nodig hebben om de buik leeg te houden. Het is altijd beter een hulpmiddel te gebruiken om de beweging in de darmen te houden, dan stilstand waarbij er steeds meer ophoping gaat plaatsvinden. Daardoor kunnen goed voelen en goed (uit) poepen een blijvend, chronisch probleem worden.

Is het erg als ik de luier blijf geven? Mijn kind gaat toch op een gegeven moment zelf naar de wc?

Er gebeurt natuurlijk niets als je de luier blijft geven, maar in de meeste gevallen gaat een kind niet uit zichzelf aangeven – als het langdurige aan luierpoepen is gewend – dat de luier af kan. Een luier blijven aanbieden, terwijl je kind toe is aan wc-gedrag, bevestigt aan je kind dat jij je kind als klein ziet en zo behandelt. Bijkomend probleem is dat poepen in de luier niet de beste poephouding is – knieën hoger dan heupen – om de poep er helemaal en gemakkelijk uit te krijgen. Bovendien belemmert de luier zelf ook de ontlasting om er helemaal uit te komen.

Welke gevolgen heeft een poepprobleem?

Vaak zie je een vicieuze (poep)cirkel ontstaan van verstopping naar erger; minder vaak poepen, ophoping van poep, poep wordt steeds harder en groter en doet pijn en dat zorgt weer voor uitstellen van poepen en poepen wordt dan steeds pijnlijker. Met als gevolg buikpijn, minder eetlust en tot overmaat van ramp vieze broeken. Hoe langer de klachten blijven bestaan zonder dat er behandeld wordt, hoe meer risico op chronische poepklachten en daarbij piekeren door het kind. Denk aan niet meer naar school willen, niet mee willen doen met gym of zwemmen, niet uit spelen of logeren willen gaan. Zo krijgt een kind faalangst dat kan leiden tot sociale isolatie. Door het kind zelf gekozen (uit schaamte en veiligheid) of door anderen (pesten, uitlachen, uitsluiten).

Hoe kan het dat mijn kind ’s nachts in de broek poept?

Vieze broeken gebeuren meestal door niet herkende en/of (onvoldoende) onbehandelde verstopping en komen veel voor. Dit wordt ook wel overloop-diarree genoemd en heeft niets te maken met in de broek poepen ook al lijkt het erop. Kinderen voelen de aandrang niet meer en van opzet is geen sprake; geen kind wil opzettelijk in de ‘shit’ zitten. Wanneer een kind ook in de nacht in z’n slaap poep verliest en dus vieze broeken heeft, gaat het bijna altijd om een ernstige verstopping.

Mijn kind is (bijna) 4 en nog niet zindelijk. Wat moet ik doen?

Als je kind bijna 4 is en de basisschool in zicht komt en nog niet zindelijk is, dan ontstaan er paniek en zorgen. Bij ouders maar ook bij je kind. Je kind voelt de stress en de druk van de ouder. Als je kind een luierpoeper is, is het belangrijk dat je de juiste stappen weet te nemen om de luier weg te nemen zonder dat er obstipatie gaat ontstaan. Wanneer je kind last heeft van een poepprobleem veroorzaakt door verstopping, is het van belang om de juiste behandeling in te zetten en de oorzaken van de verstopping te achterhalen. Deze beide zaken komen aan bod in de online oudertraining.

Ik heb al van alles geprobeerd. Waarom zou de online oudertraining wel werken bij mijn kind?

De online oudertraining werkt echt, als je als ouders het stappenplan volgt. Garanties worden in de gezondheidszorg nergens gegeven; je krijgt adviezen of aanbevelingen, maar het is en blijft altijd aan jou als ouder wat je hiermee doet. Om je kind te laten poepen op de wc, is het handig dat jij als ouder gerichte ondersteuning biedt aan je kind, omdat je kind dit nog niet zelf kan. Je kind heeft begrip, motivatie en waardering van zijn/haar ouders nodig. De online oudertraining biedt je alle tools die je nodig hebt om van je kind een superpoeper te maken.

Mijn kind luistert niet, weigert om naar de wc te gaan. Wat moet ik doen?

Als je kind weigert om naar de wc te gaan of je bemerkt dat je kind poep (aandrang) ophoudt, dan is het handig om actie te ondernemen. Heb je al van alles uit de kast gehaald? Beloning- of straf- of stickersystemen, boos worden, smeken, lief vragen, niets helpt? Dan heeft je kind vast een gevoelig en tegelijkertijd vasthoudend karakter en is daarbij ook slim. Want op één of andere manier lukt het hem/haar om te kunnen blijven weigeren. Je kind heeft daar goeie redenen voor en jij als ouder hebt dan ook een vast plan van aanpak nodig, waarbij je kind niet meer of erger poep gaat ophouden, maar gaat luisteren. De online oudertraining gaat je helpen met een stappenplan, zodat je kind niet anders kan dan gaan luisteren en meewerken.