fbpx

 

Privacy Verklaring

TOF-Training | SuperPoeper® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.tof-training.nl | https://superpoeper.nl

Hadassa Voet is de Functionaris Gegevensbescherming van TOF-Training | SuperPoeper®. Zij is te bereiken via de mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TOF-Training | SuperPoeper® verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze (digitale) diensten/producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
 – Telefoonnummer
 – E-mailadres – Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op genoemde website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOF-Training | SuperPoeper® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om (digitale) producten en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TOF-Training | SuperPoeper® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren. Als ook het nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit TOF-Training | SuperPoeper® geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden

TOF-Training | SuperPoeper® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij – alleen wanneer dit nodig of vereist is – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wanneer een verwerkersovereenkomst niet nodig of vereist is bij bedrijven waarmee wij samenwerken, verwijzen wij naar het privacybeleid van deze bedrijven. TOF-Training | SuperPoeper® blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen. Bedrijven waarmee wij samenwerken zijn:

– Autorespond; een programma dat online tools biedt aan o.a. zelfstandige ondernemers voor marketing en verkoop, zoals nieuwsbrief, autoresponders, CRM, shoppingcart en een affiliate marketingsysteem. Autorespond heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel
– Mollie; dit is onze payment provider, deze software maakt het mogelijk dat je op onze website kunt betalen met iDeal en Mr. Cash. Mollie slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel
– WordPress/WishList Membership; dit is het softwaresysteem waarop het blog-, online (academy) portaal en shopgedeelte van onze website draait. Voor dit doel worden je gegevens opgeslagen. WordPress en WishList Membership hebben toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites van TOF-Training | SuperPoeper® gebruikt worden, om rapporten over de websites aan TOF-Training | SuperPoeper®te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken TOF- Training | SuperPoeper® heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TOF-Training | SuperPoeper® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via de mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. TOF-Training | SuperPoeper® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOF-Training | SuperPoeper® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van contact en het delen van persoonsgegevens middels Facebook Messenger of WhatsApp, verwijzen wij naar het privacybeleid van genoemde diensten. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van TOF-Training | SuperPoeper® zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

TOF-Training | SuperPoeper® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.