Poep in de broek

Hadassa
  | 
4 december 2022

Ben jij er ook van overtuigd dat de poep in de broek bij je kind, te maken heeft met bewust en opzettelijk gedrag van je kind? Ik snap goed dat het lijkt alsof je kind dit expres doet, maar poep in de broek gaat niet over bewust, opzettelijk gedrag. Dus werken aan gedragsverandering zet geen zoden aan de dijk. Wat dan wel?

Wat voorbeelden. Frederiek houdt haar aandrang tegen op school, ze wil niets van de uitleg van de juf missen; alleen de gedachte dat als ze iets mist en daardoor een laag cijfer krijgt, maakt dat ze bang wordt en dus blijft ze ophouden. Of Marcel; houdt poep op omdat hij zo druk in zijn spel zit. Stoppen met spelen levert hem mogelijk verlies van het spel op, dat geeft frustratie, dus stelt hij liever uit. En Hanneke; zij had ooit pijn bij poepen en is ervan overtuigd dat poepen altijd pijn doet en houdt dagelijks op, uit angst voor de pijn. Deze kinderen houden hun poep op met – voor hen – een goede reden.

Poep in de broek!

Gevolg van het ophoudgedrag is ophoping in de buik. Wanneer dit niet tijdig herkend en behandeld wordt, kunnen er poepongelukjes gebeuren; dagelijks poep in de broek. Als ouder – geteisterd door die dagelijkse vieze broeken – probeer je van alles om het gedrag van je kind te veranderen. Door te dreigen, te smeken, te belonen, te straffen, boos te worden, lief of geduldig te zijn. Vaak levert dit vooral frustraties en weinig tot geen resultaat op. Logisch…poep in de broek is geen bewust (poep)gedrag; het is controleverlies ten gevolge van ophoudgedrag en ophoping van poep. Waarmee ophoudgedrag te maken heeft moet worden begrepen en aandacht krijgen.

Liegen over vieze broeken?

Een logisch gevolg van poepbroeken is dat een kind hierover gaat liegen of de vieze broeken gaat verstoppen. Dat zorgt voor frustratie, wanhoop en woede bij ouders. Begrijpelijk. Maar je kind liegt of verstopt omdat hij jou als ouder niet verdrietig of boos wil zien. Schaamte en schuld zijn de boosdoeners van het liegen en verstoppen en tegelijkertijd de manier voor een kind om te ‘overleven’. 

Wat helpt?

Allereerst het precieze poepprobleem begrijpen en weten hoe je dit kunt behandelen. Daarvoor is meestal een laxeerplan nodig. Daarbij realiseren dat je kind het niet met opzet doet en ontschuldiging plus gerichte hulp nodig heeft. Dat kan ik jou bieden met mijn SuperPoeperPlan. Ik leg je uit hoe je het beste en het gemakkelijkst negatief gedrag in positief gedrag kunt omzetten. Zodat je kind eerlijk durft te zijn over vieze broeken en gaat leren om tijdig te luisteren naar de buik, in plaats van aandrang te negeren. 

Voor ouders

Je kind kan niet zelf uit die vicieuze poepcirkel komen. Die heeft jou als ouder heel hard nodig. Jij bent de veilige baken en voorbeeld voor je kind. En als ouder ken jij je kind het beste. Veel beter dan welke professional dan ook. Daarom gaat mijn aandacht naar jou als ouder, om jou te ondersteunen en op weg te helpen bij het poepprobleem van je kind. Zodat jij zelf je kind ‘uit de shit’ kan helpen.

Artikel uit de categorie:
Poepbroeken
© 2023 SuperPoeper® - All Rights Reserved