Je kent ze wel; die kinderen die alles perfect willen doen of zijn. Ouders geven vaak aan, dat het kind dat zelf graag wil. Dat kan kloppen, maar het kind doet dit vooral om waardering te krijgen van ouders of omgeving. Niet dat die dit dan zeggen of hier bewust op aansturen! Het kind voelt of denkt dat foutloos doen of zijn, de manier is om aan verwachtingen te voldoen. Perfect willen doen of zijn, komt voort uit angst om fouten te maken, dus faalangst…

Faalangst
Kinderen met een poepprobleem hebben faalangst. Logisch, ze falen toch ook? Angst om te falen heeft altijd te maken met de verwachtingen/reacties van anderen en onderliggende schaamte. Daaronder zit weer de angst voor afkeuring of afwijzing. Faalangst kan ook een veroorzaker kan zijn van een poepprobleem. En faalangst is vaak verbonden aan perfectionisme. Beiden geven stress. Herkenbaar?

Perfectionist in huis?
Een kind dat alles perfect wil doen of zijn, loopt op zijn/haar tenen. Zie je het voor je? Een kind dat persé de beste wil zijn die figuurlijk (wellicht ook letterlijk) de vuisten balt? Een kind dat controle wil houden? Dat brengt spierspanning mee en vasthoudgedrag. Dat zorgt ervoor dat de darmen en dus de poep minder goed kunnen bewegen. Zo komt ontlasting vast te zitten en voilà, obstipatie in zicht!

Hoe komt dat?
Perfectionisme, in feite faalangst, kan komen door verschillende redenen.

Sommige kinderen zijn gevoeliger zijn voor het krijgen van faalangst dan kinderen; een erfelijke component. Andere kinderen hebben negatieve ervaringen (afwijzing/afkeuring) opgedaan op school of bij vriendjes, door bijvoorbeeld hun prikkelgevoeligheid. Kinderen die van nature onzeker zijn, hebben meer kans last te krijgen van faalangst. En ouders/omgeving die hoge verwachtingen hebben of veeleisend zijn kunnen leiden tot perfectionisme en dus faalangst oproepen. Ook kunnen ouders ongewild zelf het voorbeeld geven, wanneer zij perfectionistisch zijn.

Passieve faalangst
Sommige kinderen met faalangst doen niet of nog nauwelijks pogingen om te presteren. Omdat ze denken dat hun inspanningen toch niets opleveren. Hoe meer je je inspant, hoe groter de teleurstelling kan zijn. Dat kan lijken op gemakzucht of lui gedrag, maar het kind durft of wil gewoon niet meer. Een kind met poepproblemen met passieve faalangst, kan dus zo ongemotiveerd raken en niet (meer) naar de wc gaan.

Actieve faalangst
Andere kinderen met faalangst doen juist hun uiterste best, omdat ze denken dat hun inzet alles bepalend is voor prestaties. Deze kinderen komen vaak niet meer toe aan ontspanning en kunnen niet loslaten. Dit vasthoudgedrag en niet kunnen loslaten zorgt voor een continue poepprobleem. Toiletbezoek is geen tijd voor, kinderen zijn bang om iets te missen en dat hun prestaties hierdoor negatief worden beïnvloed.

Wat kun je doen?
Belangrijk om faalangst en hieraan verbonden perfectionisme te herkennen. Geef je kind erkenning, laat zien dat je het rot vindt en er bent voor je kind. Ga na of jij als ouder hoge verwachtingen hebt en zo ja, of je hieraan iets wil en kunt veranderen. Gebruik positief en motiverend taalgebruik, om het zelfvertrouwen van je te laten toenemen. Geef complimenten/waardering op inspanning in plaats van op resultaat. Zeg dat fouten maken normaal is en dat je hiervan leert en dat iedereen dit doet. Merk je dat je kind situaties wil vermijden, geef dan erkenning maar ga hier niet in mee. Dan bevestig je dat de faalangst terecht is. Leer je kind om te gaan met spanning bij bepaalde situaties en bied steun.

Wil je meer weten over andere oorzaken en gevolgen van poepproblemen? En dit kunnen oplossen? Ga dan aan de slag met de online oudertraining. Het SuperPoeperBoek krijg je er GRATIS bij.