fbpx

“DE METHODE HELPT STAP VOOR STAP
NAAR EEN GESTRUCTUREERD PLAN”

“Methode SuperPoeper bekijkt poepproblematiek vanuit diverse oogpunten. De 7 modules en casus in de online training voor professionals, helpen je stap voor stap naar een mooi
en gestructureerd plan, zodat kinderen en hun ouders
uit de shit kunnen worden geholpen.”

Marleen Velderman, urotherapeut Rijnstate ziekenhuis

 

Ben jij professional in de zorg?

Als professional in de zorg is het vaak lastig te bedenken, hoe en waar te starten met de behandeling van poepproblemen. Veel professionals hebben moeite met ouders te durven confronteren uit angst voor de reactie en weerstand van ouders. Tools ontbreken hoe je die moeilijke gesprekken aangaat en doordringt tot ouders.

Hoe de methode ontstaan is…

In mijn jarenlange praktijkervaring bemerkte ik dat ouders zich te weinig gesteund voelden bij het poepprobleem van hun kind. Het was vooral laxeren en naar de wc sturen, terwijl de redenen van het ontstaan van het poepprobleem onderbelicht bleven. Het gevolg? Kortdurende verbetering en daarna weer terugvallen.

Hoe de methode ontstaan is…

In mijn jarenlange praktijkervaring bemerkte ik dat ouders zich te weinig gesteund voelden bij het poepprobleem van hun kind. Het was vooral laxeren en naar de wc sturen, terwijl de redenen van het ontstaan van het poepprobleem onderbelicht bleven. Het gevolg? Kortdurende verbetering en daarna weer terugvallen.

Ware ‘shit’

Ouders zijn de beste, enige en ware kenners van hun kind en de sleutel tot de oplossing van het poepprobleem. Door de directe focus op ouders te richten (en dus indirecte focus op het kind) en hen ruimte, erkenning en begrip te geven, kan kennis en benodigde informatie over knelpunten, valkuilen met ouders gedeeld worden. Zo ligt de ware ‘shit’ snel op tafel.

Methode SuperPoeper

Dit alles resulteerde in een gestructureerd plan van aanpak voor professionals, systeemgericht op thuis- en school/opvangsituatie met de focus op ouders, zodat zij zelf met hun kind aan de slag kunnen gaan.

“EEN DUIDELIJKE HANDLEIDING BIEDT INZICHT”

“Methode SuperPoeper is een duidelijke handleiding om poepproblemen de baas te worden! De online training voor professionals is goed en gestructureerd opgezet, net als de methode voor ouders. De training biedt inzicht in de achtergronden van poepproblemen en maakt dat professionals ouders en kind snel en gericht ondersteuning kunnen bieden.”

Claire Groenen, kindertherapeut en sociaal pedagoog, Praktijk De Schatkist)

Waar bestaat de training uit?

Tijd- en kosteninvestering belemmeren professionals vaak om op locatie een training te volgen. Daarom maakte ik de online training die op eigen plek en tijd kan worden gevolgd. De training bestaat uit 7 modules; elke module bevat een videotutorial van gemiddeld een half uur én een digitaal lesboek met hierin een voorbeeld casus en een praktische opdracht. Als bonus ontvang je Het SuperPoeperBoek en app SuperPoeper, om te gebruiken binnen je werksetting.

Module 1

Uitleg methode
Uitleg behandelingen
Start casuïstiek

Module 2

Diverse poepproblemen
Werking spijsvertering
Oorzaken & gevolgen

Module 3

Integratieve benadering
Kind, ouder & omgeving
Risicofactoren

Module 4

Overdracht boodschap
Communicatiemodellen
Oefenen in de praktijk

Module 5

Diverse opvoedingen
Gedachten & gevoelens
Gedrag ouder en kind

Module 6

Noodzaak laxeerplan
Diverse laxeermiddelen
Richtlijn obstipatie

Module 7

Consult in praktijk
Plan van aanpak
Modellen & Interventies

Extra

10 videotutorials
Wetenschappelijke weetjes
Uitleg poepdeskundige

Wie werken met Methode SuperPoeper?

pedagoog
kindercoach
oefentherapeut
incontinentieverpleegkundige

kinderarts
hypnotherapeut
gezinscoach
bekkenfysiotherapeut

jeugdarts
urotherapeut
speltherapeut
kinderpsycholoog

fysiotherapeut
kindertherapeut
orthopedagoog
kinderverpleegkundige