Veel scholen hebben verschillende ideeën over hun wc-beleid. Voor kinderen met plas- en/of poepproblemen is school vaak een grote uitdaging, zo niet een valkuil of belemmering. Scholen maken hun eigen toiletregels, waarbij de meeste regels de kinderen aanzetten tot ophoudgedrag. Net zo als de ontbrekende hygiëne en privacy op de wc’s op school. Ophoudgedrag leidt tot obstipatie en vieze broeken…

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels?
Stel dat jouw kind tijdens de uitleg door juf of meester, niet naar de wc mag gaan en door medicatie gewoon moet. Wat moet je kind dan? Ophouden? Buikpijn krijgen? Vieze broeken verbergen? Stress en paniek ontstaan zo bij je kind. Dat er regels zijn op school is normaal, want anders wordt het een chaos. Zo zijn er regels dat 
wc-bezoek verboden is het eerste halfuur na aanvang van de les en tijdens de instructie van de leerkracht; dat het kind maar een paar velletjes toiletpapier mag meenemen uit de klas bij wc-bezoek (fijn, ziet iedereen of je kind wel/niet moet poepen en hoe schat je in hoeveel velletjes er nodig zijn?).

Nog meer regels
Of dat er per klas maximaal 1 leerling naar de wc mag en dat je alleen mag gaan als je je vinger opsteekt. Ook gezien; 3 vingers opsteken, doelend op de letter ‘W’ van wc en vaak gehoord dat kinderen alleen voor schooltijd of tijdens de pauzes naar de wc mogen gaan.. Wc-ketting en wc-kaarten worden veelal gebruikt om te laten zien dat de wc’s bezet zijn. Oh ja en dan betekent op is op, pech als je heel nodig moet.

Behoefte
Wc-regels over gebruik toiletpapier, hygiëne en privacy horen erbij (papier in pot, kijken of bril en pot schoon zijn na gebruik en deuren die goed werken en op slot kunnen en natuurlijk wastafels met zeep en handdoeken. Maar het is te gek voor woorden, dat een biologische noodzaak wordt omgezet door school in een privilege, met mogelijk schadelijke gevolgen. ”Mag ik naar de wc juf/meester?” ”Moet je nu alweer, je verveelt je zeker, nee je blijft in de klas” of ”Je kent de regels, je houdt het maar op totdat het pauze is”. Er wordt zo een onterechte afhankelijkheid van het kind ten aanzien van leerkrachten en/of regels op school gecreëerd. Terwijl het gaat om een fysieke werking/behoefte van het lichaam.

Vieze broeken verschonen
Strenge, bizarre wc-regels of regels die richting schaamte/schuld gaan, zorgen er voor dat kinderen geneigd zullen zijn tot ophoudgedrag. Bij het ontkennen, negeren of uitstellen van poepaandrang hoopt de poep zich op, ontstaat obstipatie waardoor het laatste deel van de dikke darm (rectum) uitrekt. Gevolg is naast vieze broeken door de obstipatie, dat ook de blaas geïrriteerd kan raken (veelvuldig plasaandrang) of in de verdrukking raakt (minder goed plasaandrang voelen/herkennen). Leerkrachten helpen slechts bij uitzondering; meestal worden ouders gebeld om naar school te komen om te verschonen, soms gebeurt dat dagelijks.

Oplossing
Het is belangrijk dat je als ouder – wanneer er bij je kind een poepprobleem op school speelt – dit bespreekbaar maakt op school met de leerkracht. Vaak is het handig om je kind mee te nemen in het gesprek, zodat jullie gezamenlijk kunnen bedenken wat zou kunnen werken. Je vindt bij de downloads voor ouders een stappenplan voor school/opvang hoe in gesprek te gaan. Buiten dat  je het poepprobleem en het verschonen van je kind bespreekt, kun je ook samen met leerkracht en kind bekijken hoe de wc-situatie op school is voor jouw kind.

Thuis aan de slag
Besteed zelf thuis aandacht aan de redenen (het zijn er meestal meerdere) van het ophoudgedrag van je kind. Obstipatie kan daarbij alleen maar verholpen worden met een goed laxeerplan dat een tijdlang moet worden volgehouden. Als je
het plan van aanpak uit de online oudertraining volgt, zal er snel verbetering te zien zijn en zal je kind de baas worden over buik en poep.

Ga direct aan de slag