Van 3 x in de week tot 3 x op een dag poepen valt onder de range van ‘normaal’ poepen, mits je kind geen last ervaart van vieze broeken, buikpijn of moeite of pijn bij poepen. Dat je kind met regelmaat poept is belangrijk, maar nog belangrijker is wát je kind poept. Dagelijks kleine beetjes poepen kan betekenen dat je kind moeite heeft met leegpoepen en 1 x om de paar dagen een olifantendrol, betekent dat je kind poep ophoopt.

Buikpijn, opgezette buik, pijn bij poepen, moeilijk kunnen poepen, vieze broeken, wisselende ontlasting van grootte en samenstelling en opeens last van plasongelukjes of bedplassen zijn duidelijke signalen van obstipatie. Lastiger te herkennen is als je kind wel dagelijks poept (zelfs als het zacht is), maar niet helemaal leeg poept. Ook dan kan er sprake zijn van obstipatie.

Kinderen die alleen maar in de luier willen poepen hebben daar hun redenen voor. Zolang jij als ouder de luier blijft aanbieden, zal je kind niet snel uit zichzelf naar de wc gaan. Hoe langer je de luier blijft aanbieden, hoe meer je kind hieraan went en hoe moeilijker het is om je kind hier aan te ontwennen. Bijkomende probleem is dat langdurige luierpoepers ongemerkt last van verstopping krijgen, omdat ze niet de beste poephouding hebben en de luier zelf ook de ontlasting belemmert om er helemaal uit te kunnen komen.

Als je kind bijna 4 is en de basisschool in zicht komt en nog in de luier poept of last heeft van vieze broeken, dan is het tijd om dit gericht aan te pakken. Ik help je hier graag mee met mijn online programma. Ik begrijp heel goed dat ouders hier tegen op zien, bang zijn voor verstopping, vieze broeken en dan niet naar school kunnen gaan van hun kind. De meeste ouders laten weten dat ze na start van het SuperPoeperPlan, binnen een paar dagen een superpoeper in huis hebben.

Wanneer je peuter, kleuter of ouder kind in de nacht vieze broeken heeft, is er bijna altijd sprake van ernstige obstipatie. Het is dan nodig om naar de dokter te gaan en dit te laten nakijken. In de meeste gevallen moet er een flinke tijd worden gelaxeerd en natuurlijk kijken hoe dit poepprobleem heeft kunnen ontstaan en kan worden opgelost.

Je kind heeft vast goede redenen om niet te luisteren. Waar het om gaat is dat jij als ouder die redenen begrijpt en daarmee aan de slag gaat. Die redenen kunnen te maken hebben met het karakter van je kind, gezinssituaties en overige omstandigheden die je kunt ontdekken in mijn SuperPoeperPlan. Je kind merkt direct als jij de redenen begrijpt en hierop reageert. Actie van jou geeft reactie van je kind.

Er is (gelukkig) zelden sprake van een medische oorzaak voor een poepprobleem. Als peuters, kleuters en oudere kinderen last hebben van een poepprobleem, heeft dit voor 95% te maken met ophoudgedrag. Obstipatie – verstopping – komt het vaakst voor en is soms lastig te herkennen. Vaak begint een poepprobleem rond de zindelijkheidsperiode of bij de start van de basisschool.

Het is altijd belangrijk om in de gaten te houden, dat je kind voldoende drinkt, vezelrijk en gevarieerd eet en voldoende beweegt. Meestal volstaat dit om de boel in beweging te houden en goed te kunnen poepen. Check daarbij ook hoe je kind op de wc zit en stuur het op tijd naar de wc. Wanneer je merkt dat dit onvoldoende helpt, dan is het tijd om hulp te zoeken. In mijn SuperPoeperPlan help ik je te begrijpen wat er bij je kind speelt en bied ik je een 4-stappenplan.

Een poepprobleem dat voortduurt kan lichamelijke, sociale en psychische gevolgen hebben. De buik en darmen gaan minder goed functioneren, waardoor er een chronisch poepprobleem en andere lichamelijke ongemakken en problemen kunnen ontstaan, zoals vieze broeken en bedplassen. Een kind met vieze broeken wordt vaak uitgelachen, gepest en geïsoleerd. Hierdoor ontstaat faalangst, wordt het kind onzeker en voelt het zich eenzaam.

Bij verstopping en vieze broeken door obstipatie is laxeren altijd nodig. Alleen zo kan de buik leegraken en leeg blijven. Wanneer je kind last heeft van poepbroeken zonder dat er obstipatie is (komt veel minder vaak voor), dan mag je niet laxeren, want dan verergert het poepprobleem. Naast het laxeren is het belangrijk om te onderzoeken met welke redenen de verstopping is ontstaan, anders ben je bezig met symptoombestrijding.

Soms is het nodig dat je kind voor kortere tijd klysma’s of bisacodyl moet gebruiken. Die werken prikkelend op de darmen én maken de poep zacht. Echter, de meest gebruikte en aanbevolen laxeermiddelen bevatten macrogol en werken niet verslavend op de darmen en mogen voor langere tijd worden gebruikt. Macrogol maakt de poep zacht en geeft meer volume, zodat je kind gemakkelijk alles kan uitpoepen.

In de meeste gevallen wordt aangeraden om een tijd te laxeren, denk aan een aantal maanden, om herstel van de darmfunctie te laten plaatsvinden. Als alles weer goed werkt kun je afbouwen; dat moet langzaam gebeuren. In mijn SuperPoeperPlan leg ik precies uit hoe je de beste dosering kunt vinden en hoe je in stappen kunt afbouwen. Heel soms heeft een kind jarenlang een laxeermiddel nodig om de buik leeg te houden. Laxeren is altijd beter dan stilstand en ophoping in de buik.

Mijn SuperPoeperPlan werkt, zolang je het 4-stappenplan opvolgt en de tips gebruikt. Methode SuperPoeper richt zich tot jou als ouder, omdat jij je kind nu eenmaal het beste kent en jij de beste expert van je kind bent. Om jullie echt goed te supporten ontvang je een combinatieplan; totale uitleg over laxeren en uitgebreide informatie en tips hoe je het ongewenste poepgedrag kunt omzetten in gewenst poepgedrag.

Voor ouders van kinderen van 2-7 jaar bestaat het SuperPoeperPlan uit een online videotraining, digitaal werkboek en Het SuperPoeperBoek en de SuperPoeperApp voor je kind. Ouders van kinderen van 8+ jaar bied ik een online consult waarbij ik het poepprobleem analyseer en samen met ouders een plan van aanpak dat bestaat uit een meersporenbeleid

Wanneer je niet direct het resultaat bij je kind krijgt, blijkt vaak dat het stappenplan (nog) niet helemaal wordt gevolgd zoals bedoeld is. Check of het laxeerplan qua doseringen klopt (veel ouders geven te weinig), of je afspraken op gewenst gedrag gemaakt hebt en zo ja, of die gemaakte afspraken duidelijk zijn aan je kind. Lees ook de support mails nog eens na die vol staan met uitleg en tips.

Het plan van aanpak van mijn SuperPoeperPlan is een meersporenbeleid, gericht op beweging in de buik krijgen en houden én de onderliggende redenen van het poepprobleem opsporen en aandacht geven. Daarbij is er geen wachttijd en doe je een eenmalige investering voor het totale programma. Je ontvangt ook nog support mails om je op weg te helpen)

Het resultaat kan je verwachten binnen een paar dagen tot twee weken en soms langer. Dat heeft te maken met de uniekheid en ontwikkeling van je kind te maken, maar ook hoe lang je kind al last heeft. Daarbij spelen tijd en geduld van jou als ouder ook een rol, net als de houding van school en/of de opvang en overige omgeving.

Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.