De oorzaak van bedplassen

Hadassa
  | 
4 december 2022

Plast jouw kind nog regelmatig in bed? Bedplassen komt bij zo’n 5-10% van de basisschoolkinderen voor en de grootste schuldige is obstipatie! Dat is vaak moeilijk te herkennen, zeker als je kind dagelijks poept. Maar het gaat er om, wát je kind poept en niet dát je kind poept. Poep die wisselt van samenstelling en grootte is een kenmerk van obstipatie.

Door overvolle darmen met poep, waarbij het rectum (laatste deel van de dikke darm) verwijd wordt, kan de blaas in verdrukking komen. Zo ontstaat er minder ruimte en kan de blaas over- of onderprikkeld raken. De blaas functioneert dan niet meer zoals zou moeten, waardoor je kind niet meer de baas over de blaas is en blaasaandrang moeilijker gevoeld en/of herkend wordt.

Medisch probleem?

Bij 1% van de bedplassers is sprake van een onderliggend medisch/anatomisch probleem. Denk aan slaapapneu/snurken, neurologische problemen zoals epilepsie of geen nachtelijke vermindering van urineproductie. Ook een urineweginfectie kan een boosdoener zijn. Medicatie om bedplassen te verminderen wordt soms voorgeschreven. Echter dit heeft vaak als bijwerking obstipatie. Dus belangrijk om te ontdekken of het bedplassen veroorzaakt wordt door obstipatie, voordat je deze medicatie gaat geven.

Gevoelige kinderen

Kinderen die last hebben van prikkelgevoeligheid en/of informatieverwerkingsproblemen, zoals je ook wel ziet bij kinderen met ASS/ADHD, kunnen moeite hebben met droog blijven ’s nachts. Deze kinderen laten vaak overdag ophoudgedrag zien en zijn gevoelig voor stress-situaties (positief en negatief). Ook kunnen faalangst en het ontbreken van structuur/grenzen thuis en op school, een rol spelen. Door ophoudgedrag kan obstipatie ontstaan met als gevolg een verwijd rectum. Dit in combinatie met totale ontspanning ’s nachts na alle (in)spanningen overdag, kan zorgen voor het ontstaan of het in stand houden van bedplassen.

Bedplassen is geen gedragsprobleem!

Bedplassen komt dus niet doordat je kind jou als ouder dwars wil zitten of gemakzuchtig of lui is. Straffen of belonen helpt niet, omdat bedplassen geen gedragsprobleem is. Dat je kind te diep zou slapen, waardoor het brein geen seintje om te plassen zou doorgeven is niet waar; er zijn immers ook kinderen die diep slapen, die niet wakker worden om te plassen en niet in hun bedplassen. Net zo min is er sprake van een onderontwikkelde of onrijpe blaas; vanaf ongeveer vier jaar is de blaas bij een gezond kind rijp. Het helpt ook echt niet om je kind te laten liggen in de urine of het bedplassen te negeren. Dat geeft je kind alleen maar een rot gevoel; dat hij/zij jou als ouder onverschillig laat. Dat wil geen ouder.

Wil je meer achtergrondinformatie en tips hoe je bedplassen door een mogelijk poepprobleem kunt oplossen? Volg dan mijn  SuperPoeperPlan Het SuperPoeperBoek en de SuperPoeperApp krijg je er voor je kind bij.

Tips

#1 Check medische oorzaken, ook al speelt dit maar bij 1% van de bedplassers

#2 Check bij je kind een week lang hoe poepen gaat; bij twijfel over obstipatie naar de dokter. Zo ja, behandelen met laxeren, obstipatie heeft bijna nooit een medische oorzaak.

#3 Ontschuldig je kind, zeg dat je kind niets aan het bedplassen kan doen en leg uit hoe poepen en obstipatie werkt, dat dit vaak te maken heeft met bedplassen en dat laxeren en een poepplan helpen.

#4 Ga in gesprek met je kind over mogelijk bestaande stress(situaties); laat zien dat je je kind begrijpt en samen met je kind hier iets aan wil doen, geef erkenning.

Artikel uit de categorie:
Bedplassen
© 2023 SuperPoeper® - All Rights Reserved