Plast jouw kind nog regelmatig in bed? Is uit logeren gaan geen optie vanwege schaamte? Moet jij elke nacht op om het bed te verschonen? Bedplassen komt bij zo’n 5-10% van de basisschoolkinderen voor. Bedplassen is geen gedragsprobleem; wat dan wel? 


Grootste boosdoener van bedplassen is obstipatie (verstopping)! Het probleem daarvan is dat dit vaak niet door ouders of door kind wordt herkend, zeker als het kind dagelijks poept. Waar het om gaat is, dat het kind gemakkelijk en helemaal uitpoept met enige regelmaat. Poep die wisselt van samenstelling en grootte -dan weer een olifantendrol, dan weer keutels, dan weer zacht- is een kenmerk van obstipatie. Daarbij zie je vaker dat het kind soms flink moet persen, de poep er moeilijk uitkrijgt of pijn heeft bij het poepen. Wil je meer achtergrondinformatie en tips hoe je een mogelijk poepprobleem en bedplassen kunt oplossen? Volg dan de online oudertraining met videotutorial en digitaal werkboek. Het SuperPoeperBoek krijg je er GRATIS bij.

Door de overvolle darmen met poep, waarbij het rectum (laatste deel van de dikke darm) verwijd wordt, komt de blaas in verdrukking, ontstaat er minder ruimte en kan de blaas overprikkeld raken. De blaas functioneert dan niet meer zoals zou moeten, waardoor het kind bewust en onbewust (dus overdag en tijdens de slaap) niet meer de baas over de blaas is en blaasaandrang moeilijker gevoeld en/of herkend wordt.

Bij 1% van de bedplassers is sprake van een onderliggend medisch/anatomisch probleem, zoals slaapapneu/snurken, neurologische problemen zoals epilepsie of geen nachtelijke vermindering van urineproductie. Soms hebben kinderen een urineweginfectie, dit kan bedplassen triggeren.

Kinderen die last hebben van prikkelgevoeligheid en/of informatieverwerkingsproblemen zoals ASS/ADHD kunnen moeite hebben met droog blijven ’s nachts. Deze kinderen laten vaak overdag ophoudgedrag zien en zijn gevoelig voor stress-situaties(positief en negatief). Ook kunnen faalangst en het ontbreken van structuur/grenzen overdag binnen het gezin en/of elders, zoals op school, een rol spelen. Door ophoudgedrag kan obstipatie ontstaan met als gevolg een verwijd rectum. Dit in combinatie met totale ontspanning ’s nachts na alle (in)spanningen overdag, kan zorgen voor het ontstaan of het in stand houden van bedplassen.

Bedplassen komt niet doordat het kind ouders dwars wil zitten of gemakzuchtig of lui is. Straffen of belonen helpt niet, omdat bedplassen geen gedragsprobleem is. Dat het kind te diep zou slapen, waardoor het brein geen seintje om te plassen zou doorgeven is niet waar; er zijn immers ook kinderen die diep slapen, die niet wakker worden om te plassen en niet in hun bedplassen. Net zo min is er sprake van een onderontwikkelde of onrijpe blaas; vanaf ongeveer vier jaar is de blaas bij een gezond kind rijp. Het helpt ook niet om het kind te laten liggen in de urine of het bedplassen te negeren. Dat geeft het kind alleen maar een rot gevoel; dat hij/zij de ouders onverschillig laat. 

TIPS 
#1 Check medische oorzaken, ook al speelt dit maar bij 1% van de bedplassers

#2 Check bij je kind een week lang hoe poepen gaat; bij twijfel over obstipatie naar de dokter. Zo ja, behandelen met laxeren, obstipatie heeft bijna nooit een medische oorzaak.

#3 Ontschuldig je kind, zeg dat je kind niets aan het bedplassen kan doen en leg uit hoe poepen en obstipatie werkt, dat dit vaak te maken heeft met bedplassen en dat laxeren en een poepplan helpen. Je kunt app SuperPoeper of Het SuperPoeperBoek gebruiken.

#4 Ga in gesprek met je kind over mogelijk bestaande stress(situaties); laat zien dat je je kind begrijpt en samen met je kind hier iets aan wil doen, geef erkenning.