Dagelijks ontvang ik vragen over laxeren en laxeermiddelen. De dosering, de bijwerkingen – met name de verslavende werking – en het krijgen van diarree door de laxeermiddelen. Gerichte en geruststellende uitleg ontbreekt blijkbaar nog veel…

Laxeermiddelen?
Niemand neemt graag medicijnen, toch is dit soms echt nodig. Bij poepproblemen, zoals verstopping, zijn laxeermiddelen nodig, net zoals bij astma medicijnen een noodzaak is. Twijfel over of weigering van laxeren, hebben te maken met bestaande hardnekkige fabels.

Fabels en feiten 
Laxeermiddelen geven geen luie darmen, maar onbehandelde verstopping zorgt juist voor stilstand in de darmen. Laxeermiddelen met macrogol (voorkeurmiddel volgens richtlijn) werken uitsluitend op de ontlasting en zijn niet verslavend en geven geen gewenning. De ontlasting neemt toe in volume en wordt zachter, daardoor wordt aandrang beter gevoeld. Het moet wel een tijd gebruikt worden om herstel van de darmfunctie te laten optreden. Belangrijk om voldoende vocht hierbij in te nemen, omdat anders de poep in cement kan veranderen…dan ben je nog verder van huis.

Dosering
De doseringen van de laxeermiddelen kun je checken bij de Richtlijn Obstipatie. De richtlijn is een indicatie, want ieder kind (ook volwassene trouwens) is uniek met een unieke werking van het spijsverteringsstelsel.

Fysieke gevolgen
Het niet of onvoldoende behandelen van verstopping geeft gevolgen en klachten. Poepaandrang voel je minder, dus kan het kind lastiger uitpoepen. Zo verergert de verstopping. Ook buikpijn en pijn bij poepen (anusscheurtjes of aambeien) kunnen een gevolg zijn. Net als blaas/plasklachten (broek/bedplassen) en ongewild ontlastingverlies/vieze broeken. Een vicieuze cirkel van chronische verstopping ontstaat die moeilijk te doorbreken is.

Overige gevolgen
Door poepproblemen, obstipatie, vieze broeken, ongelukjes, plasproblemen wordt een kind onzeker, zo kan het niet meer vertrouwen op zijn/haar lichaam. Uit (faal) angst (voor o.a. pesten, uitlachen, iets te missen) wordt meestal het ophoudgedrag versterkt en in stand gehouden. De kinderlijke gedachte is dat het beter is om op te houden, zodat er geen ongelukjes gebeuren. Het is nodig, dat het kind gaat denken dat het hem/haar meer opluchting (letterlijk en figuurlijk) oplevert, door op tijd te luisteren naar aandrang en naar de wc te gaan.

Oplossing
Om de ‘shit’ op te lossen, is het belangrijk om naast het laxeren ook de oorzaken van het poepprobleem te ontdekken. Ophoudgedrag is de grootste boosdoener. De online oudertraining legt uit welke oorzaken ophoudgedrag heeft en hoe je hiermee kunt omgaan. Ook andere oorzaken van poepproblemen komen aan bod en uiteraard wat hieraan te doen. Een tweesporenbeleid is het enige beleid bij obstipatie (en de gevolgen) dat werkt op de lange termijn; voldoende en lang genoeg laxeren met voldoende vochtintake en de onderliggende/bijkomende oorzaken de aandacht geven door wat kleine aanpassingen in het dagelijkse leven toe te passen.