Ouders hebben de beste bedoelingen om hun kind een luier te blijven aanbieden voor het poepen. Begrijpelijk als hun kind bang is en anders weigert om te poepen en obstipatie op de loer ligt. Maar wat denkt en voelt het kind eigenlijk over de luier? 

Luierpoepen
Als een kind bang is om te poepen of angst heeft voor de wc, blijven ouders vaak de luier aanbieden. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan. Het kind wil alleen in de luier poepen en ouders zijn bang voor de gevolgen van ophoudgedrag. Dus blijft de luier in beeld. Hierdoor kan het kind gaan denken dat ouders het kind nog (te) klein vinden en niet klaar voor de wc. Immers anders zouden ze toch wel de luier wegnemen?

Faalangst
De luier langdurig blijven aanbieden, terwijl het kind in staat is om op de wc te gaan, leidt vaak tot faalangst en negatief zelfbeeld. Die cirkel kan alleen maar worden doorbroken door de ouders. Het kind (+3 jaar) zegt – een uitzondering daar – echt niet uit zichzelf dat de luier weg kan blijven.

Klaar om te poepen
Als de ouders er klaar voor zijn, is het kind dat ook; prêt-à-poop ;). Voorbeeld doet volgen! Een kwestie van aan de slag gaan en volhouden. Het resultaat is namelijk geweldig; een kind dat een boost van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt. Als het kind weet dat het een superpoeper is en zelf de controle heeft, voelt het zich groot. Wat is hiervoor nodig?

Plan van aanpak
Bespreek samen met het kind dat het tijd is voor wc poepen. Zeg het kind dat het inmiddels groot genoeg is. Geef aan dat het in het begin wennen is en lastig kan zijn. Spreek als ouder het vertrouwen in het kind uit. Maak afspraken over wc-gedrag.


Start met uitleg aan het kind hoe het lichaam werkt, wat poep(en) is, waarom het belangrijk is dat het kind op tijd leert te luisteren naar de buik en hoe dat het beste gaat. Met app SuperPoeper of Het SuperPoeperBoek kan het kind dit allemaal zelf ontdekken door te kijken, te luisteren en te doen.


Afspraken
Maak hierna met het kind een paar afspraken over poepen. Bijvoorbeeld welk toilet het handigst is of het beste aanvoelt voor het kind. Hoe poepen het gemakkelijkst gaat; met kruk onder de voeten en knieën hoger dan heuphoogte. Leg uit dat het kan gebeuren dat het kind net te laat is. En dat het normaal is dat het wel eens misgaat. 

Leer het kind dat afvegen, doortrekken en handen wassen er ook bij hoort.

Meer hulp nodig?
Om ouders te ondersteunen is de online oudertraining ontwikkeld. Met een videotutorial én werkboek krijgen ouders achtergrondinformatie en uitleg over poepen, mogelijke poepproblemen en oorzaken. Ze ontdekken wat te doen als het kind toch gaat ophouden en hoe dit voorkomen kan worden. Ouders krijgen talrijke tips én uitgewerkt plan van aanpak, om van hun kind een superpoeper te maken.

Als bonus ontvangen ouders Het SuperPoeperBoek voor het kind.